Kiedy wierzyciel może skorzystać z ulgi za złe długi?

Czy masz dłużnika, który nie uregulował faktury wobec Twojej firmy po upływie 90 dni? Skorzystaj z ulgi na złe długi i odlicz podatek VAT. Czym jest ulga za złe długi? Jakie korzyści daje skorzystanie z niej? O tym poniżej.

Czym jest ulga za złe długi?

Ulga za złe długi jest rozwiązaniem przeznaczonym dla podatników, którzy nie otrzymali płatności od kontrahentów w określonym terminie w ustawie – w ciągu 90 dni od daty upływu terminu płatności wskazanego na fakturze lub umowie. Pozwala wierzycielowi na odzyskanie kwoty podatku należnego od dokonanej czynności, za którą nie otrzymał płatności. Korekta podatku może nastąpić w całości wierzytelności lub w części, która nie została uregulowana, a jej nieściągalność  jest uprawdopodobniona.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby wierzyciel mógł skorzystać z ulgi na złe długi?

1 października 2021 roku ustawodawca zmienił przepisy dotyczące ulgi za złe długi. Przed tą datą wierzyciel mógł skorzystać z niej, jeśli nie otrzymał płatności w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności. Dostawa towarów lub świadczenie usług musiały być wykonane na rzecz czynnego płatnika VAT, który nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Po 1 października wierzyciel nie musiał spełniać żadnego z powyższych warunków. Dłużnik nie musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT oraz może być w czasie postępowanie restrukturyzacyjnego lub upadłościowego. Pomimo zmiany przepisów warunki dotyczące możliwości skorzystania z ulgi na złe długi obowiązują od momentu wprowadzenia zmiany w ustawie o VAT.

Czy wierzyciel ma obowiązek poinformowania dłużnika o tym, że skorzystał z ulgi na złe długi?

Wierzyciel nie musi informować dłużnika o tym, że skorzystał z tego rozwiązania, dlatego że dłużnik ma obowiązek skorygowania podatku naliczonego od zaległości. Nie ma znaczenia to, czy wierzyciel skorygował podatek, czy też nie. Dłużnik powinien wykazać tę korektę w pliku JPK_V7, który jest składany za okres, w którym upłynął termin (90 – dniowy lub 150 – dniowy). Jeśli dłużnik w 90. dniu po upływie płatności jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego albo w stanie likwidacji to i tak musi dokonać ulgi za złe długi.

Co się stanie, jeśli dłużnik ureguluje zaległą należność?

Jeśli dłużnik ureguluje należność po skorzystaniu przez wierzyciela z ulgi na złe długi lub wierzyciel zbędzie ją, wtedy ponownie zwiększy się podstawa opodatkowania oraz kwota podatku VAT należnego. Jeżeli wierzyciel uzyska częściowe uregulowanie płatności, wtedy wysokość podatku wzrasta proporcjonalnie.

Na czym polega uprawdopodobnienie podczas korzystania z ulgi na złe długi?

Wierzyciele mogą skorzystać z ulgi na złe długi dopiero po uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzytelności. Muszą wykazać, że nie została zbyt ani uregulowana w ciągu 90 dni. Oznacza to, że nie muszą udowadniać, że wierzytelność nie jest ściągalna.

Czy kontrahenci korzystający z odwrotnego odciążenia mogą ubiegać się o zwrot podatku?

Przy odwrotnym odciążeniu wierzyciel nie ma możliwości skorzystania z ulgi na złe długi ani w transakcjach krajowych ani zagranicznych. Podczas jego stosowania podatnik nabywca sam nalicza podatek należny, który jest dla niego podatkiem naliczonym. Sprzedający wystawiający fakturę bez podatku VAT, nie może odliczyć go.

 Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź informacje dostępne na Vindicat.pl

Czy masz nierzetelnych kontrahentów? Skorzystaj z ulgi na złe długi jak najszybciej i płać niższe podatki. Nie wiesz od czego zacząć? Jednym z narzędzi, które powinieneś wykorzystać do monitorowania należności oraz samodzielnego windykowania jest Vindicat.pl. Korzystając z systemu do windykacji, wykorzystasz szereg funkcjonalności np.: samodzielnie wystawisz wierzytelność na giełdzie długów.

Nie czekaj, sprawdź jak działa Vindicat.pl, skorzystaj z innowacyjnego systemu do windykacji online.