Jak uzyskać wyższy limit kredytowy dla firm?

Rosnące ceny surowców, półproduktów oraz sytuacja inflacyjna powoduje większe zainteresowanie przedsiębiorców podwyższeniem limitów kredytowych. Ogólna ekspozycja ubezpieczycieli kredytu kupieckiego wzrosła o prawie 30 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Przedsiębiorcy stoją obecnie przez wyzwaniem uzyskania wysokiego limitu kredytowego. By odpowiadał on ich potrzebom warto zwrócić się o pomoc do profesjonalnego brokera należności, który dysponuje wiedzą i szeregiem narzędzi pozwalających zwiększać limity kredytowe.

Ubezpieczenia należności odgrywają fundamentalną rolę w budowaniu stabilności finansowej przedsiębiorstw. Usta­le­nie wła­ści­we­go li­mi­tu kre­dy­to­we­go jest jed­nym z naj­więk­szych wy­zwań w za­rzą­dza­niu na­leż­no­ścia­mi han­dlo­wy­mi. Co zrobić, gdy przyznany limit kredytowy nie jest satysfakcjonujący dla przedsiębiorstwa. Najprościej skorzystać z fachowego doradztwa brokera zajmującego się ubezpieczeniem należności. Mnogość ofert, pełny przegląd rynku, a przede wszystkim ogromne doświadczenie i coraz częściej własne działy oceny ryzyka pomogą uzyskać limit na satysfakcjonującym poziomie.

„Od kilku lat dysponujemy wewnętrznym Działem Oceny Ryzyka. Pracują w nim specjaliści, którzy swoje doświadczenie zdobywali pracując po stronie ubezpieczyciela, ustalając i wprowadzając w życie obowiązujące procedury oceny klientów. Znajomość wszelkich procedur oraz szerokiego spektrum możliwości pozwala nam bardzo często uzyskiwać lepsze limity kredytowe niż te przyznawane przez ubezpieczycieli bez naszego wsparcia” – mówi Bartosz Dobecki, Prezes Zarządu Unity Trade Credit Broker, kluczowego brokera zajmującego się ubezpieczeniem należności w Polsce.

Wyższy limit kredytowy w zasięgu

W przypadku, kiedy przyznany limit kredytowy nie jest wystarczający, warto sprawdzić czy ubezpieczyciel posiadał aktualne dane finansowe odbiorcy. Z uwagi na to, iż kontrahent nie zawsze chce przekazać dane finansowe, limit kredytowy może być obniżony. W takiej sytuacji warto poprosić odbiorcę o udostępnienie sprawozdań celem rewizji decyzji kredytowej.

„Jeśli przyznany limit nie jest satysfakcjonujący, rekomendujemy także przekazanie historii płatności z kontrahentem. Nienaganna dyscyplina płatnicza jest czynnikiem wspierającym i zachęcającym analityka do przychylniejszej oceny odnośnie wysokości limitu kredytowego. W przypadku polis z wysoką składką niektórzy ubezpieczyciele wskazują konkretnego analityka do obsługi polisy. Daje to komfort bezpośredniego kontaktu z osobą przyznającą limit kredytowy i możliwość uzyskania informacji o powodach przyznania limitu niższego niż wnioskowany” – mówi Aneta Mroczek, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka, Unity Trade Credit Broker.

Broker służy dodatkowym wsparciem

Współpraca z brokerem bywa także wykorzystywana jako dodatkowe wsparcie w procesie uzyskiwania wyższych limitów kredytowych. Działając w obszarze wielu sektorów gospodarki broker ma lepszą wiedzę na temat oceny ryzyka wybranej branży i co za tym idzie, stopnia otwartości na limity kredytowe przez ubezpieczycieli. Mając informację o tym, jak pracuje polisa dostawcy oraz jaka jest jej szkodowość, broker szuka właściwych rozwiązań wspierając starania dostawcy w otrzymaniu wyższego limitu kredytowego.

„Warto wiedzieć, że broker dysponuje pełną ofertą ubezpieczycieli i może zaproponować rozwiązanie najbardziej dopasowane do konkretnych potrzeb przedsiębiorcy. Mamy produkty pozwalające na uzyskanie ochrony dla odbiorców z bardziej ryzykownych krajów np. z Europy Wschodniej, Azji czy Afryki. Są także produkty pozwalające na uzyskanie dodatkowej ochrony u obecnego ubezpieczyciela – przykładowo Topliner w Coface, CAP / CAP+ w Allianz Trade lub Ochrona+ w KUKE. Może się to wiązać z wyższą stawką. Dysponujemy także produktami pozwalającymi na podwyższenie limitów z obecnej umowy u innego ubezpieczyciela – Top Up w Credendo czy produkty KUKE – tłumaczy Andrzej Bednaryczk, Członek Zarządu Unity Trade Credit Broker.

Istnieje także możliwość zawarcia odrębnej umowy z drugim ubezpieczycielem, dotyczącej ubezpieczenia wybranych odbiorców, którym główny ubezpieczyciel nie przyznał limitów w satysfakcjonującej wysokości. W tym wariancie nie ma możliwości sumowania limitów, konieczne jest wyłączenie danego odbiorcy z podstawowej polisy.

Wyższe limity kredytowe, a dodatkowe narzędzia proponowane przez rynek

Ciekawym połączeniem przy uzyskiwaniu wyższej ochrony w ramach limitów kredytowych jest dodatkowe skorzystanie z usług faktoringowych. Faktoring to usługa finansowa polegająca na wykupie przez firmę faktoringową od przedsiębiorstwa należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Dzięki temu przedsiębiorstwo uzyskuje środki finansowe zaraz po wystawieniu faktury.

Faktoring można traktować jako alternatywę dla tradycyjnego kredytu albo jako jego uzupełnienie. Zapewnia natychmiastowy dostęp do środków finansowych, skraca cykl obrotu gotówką w firmie i dzięki temu pozwala rozwijać biznes.

„Aby skutecznie się zabezpieczyć te dwa narzędzia powinny być do siebie dopasowane. Konieczne jest rozwiązanie uszyte na miarę, by konsekwentnie podnosić zakres ochrony. W ramach grupy Unity od kilku lat funkcjonuje Dział Rozwiązań Finansowych. To zespół specjalistów od finansów, którzy znakomicie uzupełniają naszą ofertę w zakresie ubezpieczeń. Na rynku działa wiele firm faktoringowych, oferujących swoje usługi dla różnych grup klientów. Są wśród nich również spółki powiązane z ubezpieczycielami należności. Negocjując w imieniu klienta oba produkty widzimy często większą chęć do przejęcia ryzyka przez partnera finansowego. Dobrym przykładem jest tutaj Coface, który przy powiązaniu ubezpieczenia należności z faktoringiem jest gotowy objąć ochroną 100% należności klienta. Pozostali faktorzy również dysponują bardzo ciekawymi rozwiązaniami. Łącząc kompetencje w zakresie ubezpieczeń i faktoringu jesteśmy w stanie znaleźć jeszcze więcej możliwości zabezpieczenia i finansowania należności naszych klientów” – podsumowuje Łukasz Barański, Członek Zarządu Unity Trade Credit Broker.

Duży broker ubezpieczeniowy to przede wszystkim większe możliwości uzyskania odpowiedniego limitu kredytowego. Bezpośredni kontakt z ubezpieczycielem, specjaliści z zakresu finansów oraz własny Dział Oceny Ryzyka to gwarancja dużo bardziej precyzyjnej oceny limitów kredytowych.