Znak słowny a znak słowno-graficzny – plusy i minusy

Najpopularniejszymi formami znaków towarowych są znaki: słowny i słowno-graficzny. Znaki słowne składają się tylko z warstwy słownej. Do drugiej formy należy zaliczyć znaki, które łączą w sobie elementy słowne i graficzne. Najpopularniejsze w tej kategorii będą logotypy oraz wzory opakowań produktów. Niestety bardzo często zgłaszane są znaki, których warstwa graficzna składa się jedynie z fontu, którym napisana jest warstwa słowna. Takie znaki bardzo często nie zawierają żadnych innych elementów graficznych – są to de facto znaki słowne, natomiast zgłoszone jako słowno-graficzne.

Zalety rejestracji znaku słowno-graficznego oraz znaku słownego

Możliwość rejestracji znaku towarowego z elementem opisowym

W teorii ochrona warstwy słownej (nazwy firmy) znaku słowno-graficznego jest jedynie iluzoryczna, bo ochrona przyznana jedynie na konkretny wygląd znaku tj. grafika wraz ze słowami. Hipotetycznie wystarczy zmienić grafikę, aby móc zarejestrować znak o podobnej, a wręcz identycznej warstwie słownej. Niemniej jednak, rejestracja znaku słowno-graficznego da Ci świadectwo rejestracji znaku, które samo w sobie jest tarczą ochronną. A znak R, który możesz umieścić obok swojego logotypu, skutecznie odstraszy część nieuczciwych przedsiębiorców, który będą chcieli skorzystać z Twojej własności intelektualnej. Wynika to z niewielkiej świadomości czym są prawa udzielane na poszczególne formy znaków towarowych i co podlega ochronie.

Rozpoznawalność Twojej marki

Rejestracja znaku słowno-graficznego niesie za sobą również pozytywy w postaci budowy rozpoznawalności Twojej marki – posiadając zarejestrowany w formie słowno-graficznej możesz nie tylko dodać znak R obok swojego logo. Dzięki takiej rejestracji wiesz, że budowana przez Ciebie marka nie zostanie skopiowana przez innego nieuczciwego przedsiębiorcę. Nie ma żadnej wątpliwości, że budując rozpoznawalność swojej firmy (marki) dużo łatwiej zrobić to, mając oryginalny logotyp. Atrakcyjność i oryginalność Twojego logotypu jest bardzo ważna, aby taką rozpoznawalność uzyskać.

Pamiętaj, że podszywająca się pod Ciebie konkurencja może wyrządzić Ci wiele szkód wizerunkowych. Konsumenci kojarząc Twoją markę mogą odpłynąć do konkurencji z podobną nazwą (znakiem towarowym) i logo. Mając zarejestrowane logo takie sprawy załatwisz zazwyczaj jednym listem ostrzegawczym, wzywającym do zaprzestania naruszenia Twojej własności przemysłowej.

 

Jedną z najważniejszych zalet znaku towarowego słownego jest to, że możemy go używać w każdej formie jaką sobie wymyślimy. Dzięki temu nie będziesz miał problemów ze zmianą swojego logotypu. Możliwość rebrandingu i eksperymentowanie ze swoim logotypem bez dodatkowych kosztów rejestracji nowego znaku towarowego słowno-graficznego.

Bardzo silna ochrona domeny internetowej

Dzięki rejestracji znaku towarowego słownego zaoszczędzisz środki, bo dzięki tej jednej rejestracji nie będziesz musiał wykupywać wszystkich domen podobnych do Twojej. Przykładowo, prowadząc warsztat samochodowy rejestrujesz znak towarowy słowny „warsztat u Mirka” i wystarczy, że będziesz miał jedną domenę np. warsztatumirka.pl, a dzięki temu zaoszczędzisz na kupowaniu innych domen (warsztatumirka.com, warsztatumirka.com.pl, warsztatumirka.eu itd.). Rejestracja znaku towarowego słownego jest na tyle silna i jednoznaczna, że chronisz tylko nazwę. Oznacza to, że każdy kto używa domeny podobnej do Twojej narusza Twoje prawa z rejestracji znaku towarowego i możesz żądać od tego podmiotu zaprzestania naruszenia Twoich praw.

Ponadczasowość znaku słownego!

Co mam na myśli mówiąc o ponadczasowości znaku słownego? Znak słowny się nie zestarzeje i nie będziesz go zmieniał z biegiem lat. Każdy chyba kojarzy markę „Pepsi” (pepsi-cola) – każdy zna warstwę słowną, która od lat się nie zmienia, natomiast logo producenta słodkich napojów gazowanych ewoluowało na przestrzeni lat.

R. 029243

R.051801

R.074509

R.077461

R.121899

R.223323

Pepsi nie jest jedyną marką, której logotyp zmieniał się z biegiem lat, innymi przykładami są APPLE czy chociażby Volkswagen. Oczywiście światowi potentaci rejestrują wszystkie odmiany i konfiguracje znaków towarowych przez siebie używanych (w praktyce firmy czasami jeszcze przed zmianą dokonują zgłoszenia dwóch nowych wariantów logo). Jednocześnie firmy, które stanowią przykład zmian logo mają od samego początku swojej działalności zastrzeżone znaki słowne.

Rejestracja znaku słownego zmniejsza potencjalne koszty związane z rebrandingiem – nie ma konieczności rejestracji każdej wersji logo.

Łatwiejsze postępowanie dowodowe w przypadku sporu w przypadku rejestracji znaku słownego

Zgodnie z przepisami w ciągu 5 lat od rejestracji uprawniony ma obowiązek rozpocząć używanie znaku towarowego. Nieużywanie znaku przez okres 5 lat może skutkować zgłoszeniem przez Twoją konkurencję wniosku o wygaszenie Twojego znaku towarowego. W takiej sytuacji musisz udowodnić, że używałeś znaku w tym okresie. O wiele łatwiej udowodnić używanie znaku słownego, bo może być on używany w dowolnej formie np. jako słowo na pieczątce firmowej stemplowanej na dokumentach. Natomiast w przypadku znaku słowno-graficznego zbieranie dowodów może okazać się dużo trudniejsze.

Znak towarowy a prawa autorskie

Kwestia praw autorskich pozostaje bezsporna w przypadku znaków słowno-graficznych (również graficznych), ponieważ w większości pochodzą one od profesjonalnych projektantów. W umowie z takim podmiotem należy zapewnić sobie przeniesienie autorskich praw majątkowych do logo, dzięki czemu unikniemy problemu w tym zakresie na późniejszym etapie.

Wady posiadania znaku towarowego słownego i słowno-graficznego

Rejestracja tylko jednego wyglądu znaku towarowego

Największym problemem rejestracji znaku słowno-graficznej jest to, że rejestrujemy tylko jeden wygląd znaku towarowego. Konkretnie to, które zostało zgłoszone do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Co do zasady możesz używać nieco zmienionego znaku towarowego, ale nie mogą być to zmiany znaczące w wygląd znaku. Po kilku latach używania znaku towarowego może dojść do jego odświeżenia i należy wziąć to pod uwagę podczas zgłoszenia znaku do rejestracji. Jeśli chciałbyś chronić logo Twojej działalności po jego zmianie, powinieneś dokonać kolejnej rejestracji, co niesie za sobą dodatkowe koszty.

Znak słowny opisowy

Przy obecnej praktyce UPRP i EUIPO nie ma możliwości zarejestrowania znaku słownego o charakterze opisowym.

Walka o prawa autorskie

Przy znaku słownym wydaje się to być nieco mniej skomplikowane – słowo nie jest uznawane za utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim. Natomiast odmiennie wygląda sytuacja związana z neologizmami, które mogą podlegać ochronie prawnoautorskiej. Odpowiednie dobranie nazwy do profilu Twojej działalności możesz również zlecić profesjonalnej firmie.